Privacy statement

Balanza gaat vertrouwelijk om met de eventuele opgeslagen persoonsgegevens. Bij vragen over privacy kun je altijd mailen naar info@dietistbalanza.nl. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Jou persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Europese General Data Protection Regulation wetgeving. Dat betekent onder andere dat:

  • Balanza is transparant en vermeldt duidelijk met welke doeleinde jou persoonsgegevens worden verwerkt, dit doen wij via deze privacyverklaring;
  • Balanza beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot alleen de persoonsgegevens die uitsluitend nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • Balanza respecteer het recht om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
  • Balanza verkoopt geen persoonsgegevens door aan derden. Wij vragen hiervoor toestemming aan de gebruiker, wanneer wij dit zouden willen veranderen;
  • Balanza gebruikt eenmalig je adresgegevens voor het versturen van de producten na aankoop uit de webshop.
  • Wanneer je jezelf registreert voor de nieuwsbrief gebruikt Balanza de door jou opgegeven informatie (zoals e-mailadres en naam) om periodiek de nieuwsbrief te kunnen versturen.